Thứ Tư, tháng 2 24, 2010

Gia đình năm Canh Dần

Hình ảnh chụp kỉ niệm năm Canh Dần 2010! Thấy mình hơi già! Hic!
 
Cả nhà

 
Hình đứng

 
Hai con Uy - Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét